win德赢ac米兰

win德赢ac米兰

SCHOOL OF GOVERNMENT PEKING UNIVERSITY

  • |
  • EN

win德赢ac米兰:学位委员会

 

学位委员会(按字母顺序排列)

主   席:句 华

副主席:杨立华

委   员:白智立  包万超  封凯栋  高鹏程  何增科  黄 璜  句 华  李永军  田 凯  万鹏飞  王丽萍  薛 领  严 洁  

             燕继荣  杨立华  张长东  赵成根 

                  

 

回到 顶部
win德赢ac米兰(集团)有限公司